Image Image Image Image Image

Werkzaamheden architect

Welke werkzaamheden verricht een architect? Hieronder ziet u een overzicht per fase welke werkzaamheden wij verrichten voor de opdrachtgever:

A. Bestaande Situatie (BS) 

inmeten bestaande situatie

uittekenen bestaande situatie

opname rapport bouwkundige staat

 

B. Vooronderzoek (V) 

locatiebezoek

vooroverleg met gemeente

opstellen PvE en randvoorwaarden

beoordeling van het budget aan de hand van het PvE

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan onderzoeken

voorschriften overige overheidsinstanties onderzoeken

schatting vergunningsprocedure en bouwtijd

tussentijds overleg

 

C. Voorlopig Ontwerp (VO)

locatieonderzoek t.b.v. het ontwerp

globale ordening van ruimtes

maken voorlopig structuur ontwerp in 3d

maken van presentatietekeningen

vooroverleg met gemeente m.b.t. bestemmingsplan en welstand

raming bouwkosten op basis van elementen

tussentijds overleg

verwerken van wijzigingen aan de hand van overleg

 

D. Definitief Ontwerp (DO) 

verwerken opmerkingen opdrachtgever / welstandscommissie

definitief ontwerp in 3D

plattegronden, definitieve ruimte-indeling schaal 1:100

gevels en materiaalgebruik schaal 1:100

doorsneden schaal 1:100

situatietekening schaal 1:500

bepalen constructie opzet in overleg met de constructeur en coördinatie werkzaamheden constructeur

bepalen installaties en integreren in ontwerp

aanbrengen van geringe ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp

overleg met opdrachtgever en gemeente

raming bouwkosten op basis van elementen

 

E. OmgevingsVergunning (OV) 

aanvullen tekening definitief ontwerp

plattegrond begane grond schaal 1:100

plattegrond verdieping schaal 1:100

plattegrond zolder schaal 1:100

plattegrond kelder schaal 1:100

doorsnede AA schaal 1:100

doorsnede BB schaal 1:100

doorsnede CC schaal 1:100

gevels schaal 1:100

maximaal 8 principe details schaal 1:5

schematisch overzicht constructies

leidingverloop installaties aan geven op constructie overzicht

toetsing bouwbesluit

berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)

invullen aanvraagformulier omgevingsvergunning en indieningsgereed maken stukken

overleg met opdrachtgever en het aanbrengen van geringe ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp

overleg met gemeente

raming bouwkosten op basis van elementen

 

F. Aanbesteding

maken van een technische omschrijving/bestek

aanvullen tekeningen

controle kostenraming op basis van elementen begroting

coördinatie adviseurs constructie en installaties

gereed maken stukken voor aanbesteding

aanschrijven aannemers

opstellen nota’s van inlichtingen

aanbesteding in het bijzijn van opdrachtgever

prijsvergelijking en onderhandelingen

overleg met opdrachtgever

 

G. Uitwerking 

werktekening begane grond schaal 1:20

werktekening verdieping schaal 1:20

werktekening zolder schaal 1:20

werktekening kelder schaal 1:20

werktekening doorsnede AA schaal 1:20

werktekening doorsnede BB schaal 1:20

werktekening doorsnede CC schaal 1:20

buitenkozijn tekening schaal 1:20

binnenkozijn tekening schaal 1:20

aanvullen details (6x) schaal 1:5

controle tekenwerk derden

coördinatie installatietekeningen + sparingen

overleg met opdrachtgever

 

H. Uitvoering

bouwvergaderingen houden en verslaglegging (5x)

esthetische directievoering op de bouw

controle tekenwerk derden

proces verbaal van oplevering

overleg met opdrachtgever / aannemer / installateurs