Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Meer informatie
Lees meer
Kasteel Spijk Kasteel Spijk Kasteel Spijk Kasteel Spijk

Kasteel Spijk

Langs de Linge heeft ooit hetprachtige kasteel Spijk gestaan. Wij willen dit in ere herstellen. Na onderzoek hebben wij het kasteel 3D gevisualiseerd en het resultaat mag er zeker wezen. Wij zoeken een financierder om uiteindelijk het kasteel te kunnen bouwen. Helaas is het door alle regelgeving in Nederland nog niet definitief dat het kasteel herbouwd kan worden.

Bouwgeschiedenis:
Twee parallelle woonvleugels onder zadeldaken, onderling verbonden door een tussenlid en een binnenpleintje. Aan de linkervleugels bevond zich in een hoek van dit plein een zware vierkante toren die boven de zadeldaken oprees. De rechterzijgevel vertoonde onregelmatigheden die op een ouder bouwlichaam zou kunnen wijzen. Het kasteel bestond uit 4 bouwlagen. Op de zuidwesthoek stond een ronde hoektoren. Het kasteel was omgeven door een slotgracht met een houten ophaalbrug. Met een sluisje naar de Linge, kon het waterpeil worden geregeld [Jong].
Bezitgeschiedenis:
Karel de Stoute gaf het toen met de hoge en lage jurisdictie, land en tienden in leen aan Jan van Vuren. Het kasteel was buitendijks gelegen en werd in 1814 op een openbare veiling verkocht en vervolgens gesloopt. De heerlijkheid is dan bezit van de familie Sweerts de Landas.
Oudste vermelding:
Het kasteel van Spijk, genaamd De Cloot werd al in 1460 vermeld.

Download het schetsontwerp in samenwerking met Ars Virens

Klik hier