Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Meer informatie
Lees meer
Hoe werkt samen Bouwen?

Hoe werkt samen Bouwen?

Hoe werkt samen bouwen?

Fase 1: Groepsvorming
De eerste fase begint met de vorming van een initiatiefgroep waarmee onder leiding van Bongers Architecten een visie op het project wordt ontwikkeld. Met deze visie wordt een ontwikkelvereniging opgericht en worden leden voor deze vereniging geworven. Is de groep voldoende groot, dan gaat het proces van start. Via excursies en creatieve sessies wordt de groep uitgedaagd om los te komen van het bekende en na te denken over de vraag hoe de groep zou willen wonen. Er wordt gezamenlijk een ideeschets gemaakt. De groepsfase eindigt met de onderteke-ning van een intentieovereenkomst door alle leden van de vereniging.

Fase 2: Ontwerp
In het ontwerptraject zal de vereniging voornamelijk als collectief optreden. Er wordt elke 3 à 4 weken een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor Bongers Architecten een presentatie zal voorbereiden. De ontwerpfase start met een inventarisatie van de individuele woonwensen. Bongers architecten zal aan de hand van de gestelde voorwaarden een schetsontwerp maken en presenteren. Na vaststelling van het voorlopig ontwerp worden de woningen verdeeld en tekenen de leden voor akkoord met de aan hen toebedeelde woning. Het ontwerp wordt definitief gemaakt. Per lid van de groep wordt bepaald hoe zijn/haar woning precies gaat worden en wat die exact gaat kosten. Door middel van een presentatie over duurzaamheid, bouwtechniek en materialisering wordt de vereniging ingelicht over de hedendaagse mogelijkheden, zodat hierin gezamenlijk keuzes gemaakt kunnen worden. De ontwerpfase eindigt met de aanvraag omgevingsvergunning, financieringen, grondoverdracht en individuele koopaanneemovereenkomsten.

Fase 3: Realisatie
In de realisatiefase wordt de bouw verder voorbereid door Bongers Architecten en wordt het bouwproject gerealiseerd de gekozen aannemer. Tijdens de bouw zullen er bouwvergaderingen plaatsvinden, zodat de vereniging nauw betrokken blijft. Belangrijke momenten in de realisatiefase zijn de start van de bouw, de kijkdagen op de bouw en de oplevering.

De mogelijkheden van samenbouwen

Veel zeggenschap en vrijheid

U beslist als collectieve opdrachtgever zelf wat, hoe en met wie u uw ideale woonomgeving bouwt. Iedere toekomstige bewoner is uniek en heeft zijn/haar specifieke eisen en wensen. Door samen te bouwen is het mogelijk om zelf de grootte en de indeling van de woning te bepalen. Tevens heeft u inspraak in de uitstraling van het project, de manier waarop de gevel wordt ingedeeld en wordt gematerialiseerd.

Voordelen groepsproces

U kunt in de groep profiteren van elkaars kennis, ervaring en doorzettingsvermogen. U beheert na de realisatie samen uw woonomgeving. Doordat de toekomstige bewoners elkaar reeds in de ontwikkelingsfase leren kennen, is er direct vanaf de oplevering een sociale samenhang.

Duurzaamheid

U bepaalt zelf in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen en in welke mate er op een passieve en actieve manier energiebesparende middelen worden ingezet. Wij kunnen hierbij aangeven wat de kosten van bepaalde ingrepen zijn en wat de terugverdientijd hiervan is.

Tijdsbesparing

Het samenbouw-proces kan door middel van een goede organisatie sneller gaan dan het traditionele ontwikkelproces. Bongers Architecten heeft een jarenlange ervaring in het bouwproces en weten wat er bij een samenbouw-proces komt kijken.

Download onze folder