Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Meer informatie
Lees meer
Griendkeet Griendkeet Griendkeet Griendkeet

Griendkeet

Ons Motto:

Verduurzamen en daardoor energie besparen.
En gebruik maken van aanwezige natuurlijke energiebronnen.
In samenwerking met Boonstoppel Engineering hebben wij een plan ontwerp voor een zelfvoorzienende griendkeet in de Brabantse Biesbos. Deze is energieneutraal en heeft geen aansluiting nodig met het net.

Ontwerpen volgens Trias Energetica

Hoe kunnen we de griendketen zelfvoorzienend maken?

1. Isoleren Aan binnenzijde hoogwaardig isoleren met voorzetwanden.
2. Zonnewarmte gebruiken Door toepassing van glas aan de zuidzijde zonnewarmte binnenhalen.
3. Natuurlijk ventileren Door natuurlijke trek de woning ventileren voor een aangenaam binnenklimaat.
4. Virtuele massa inbrengen (PCM) Basistemperatuur in zomer en winter garanderen door middel van toepassing zouthydraten (PCM=Phase Change Material).
5. Stroom zelf opwekken Opwekking van elektriciteit met amorfe photo-voltaïsche zonnepanelen, deze panelen zijn fraaier en leveren ook energie bij geen direct zonlicht. Alternatief: opwekking van elektriciteit met UVWT’s (Urban Vertical Wind Turbines). Opgewekte energie opslaan in batterijopslag. Om de elektrische voorziening te garanderen: biodiesel aangedreven minigenerator.
6. Verwarmen met biomassa Biomassaketel met opslagbunker voor houtsnippers. Dit is restafval uit de Biesbosch. Deze verwarmingsketel kan gekoppeld worden aan vloerverwarming en/of radiatoren en kan tevens zorgen voor warm tapwater.
8. Drinkwater oppompen Per woning diepe bronboring voor drinkwater incl. ontijzering installatie.
9. Rioolwater natuurlijk zuiveren Reiniging van het rioolwater op natuurlijke wijze met een helofytenfilter, waardoor het rioolwater kan worden geloosd op het oppervlaktewater.