Image Image Image Image Image

01

jul

Zuidersingel 113, Berkel en Rodenrijs

VERKOOP START OP 1 JULI. Op sublieme locatie gelegen kavels met een oppervlakte van 470 – 1.710m². De kavels liggen tussen de Rodenrijseweg en de Zuidersingel aan de rand van Berkel en Rodenrijs bij de grens met Rotterdam. De omgeving kenmerkt zich door het plattelandsgevoel terwijl de stad vlakbij ligt. De natuur is er prachtig met fraaie vergezichten. De prijzen zijn bewust laag gehouden zodat u een nieuw vrijstaande huis kunt laten bouwen waarmee u goedkoper uit bent dan een bestaande woning aan te kopen. U doet met de aankoop van een kavel aan de Zuidersingel een uitstekende investering, die zijn waarde zal behouden.

Alle tuinen zijn gericht op het zuiden zodat u een optimale zonbenutting heeft. De kavels hebben een eigen toegang vanaf de weg over het water.

Prijzen juni 2013

Nr Grootte Grond Water Prijs
1 932m² 740m² 192m² € 325.000 v.o.n.
2 528m² 480m² 48m² € 210.000 v.o.n.
3 460m² 420m² 40m² € 190.000 v.o.n.
4 528m² 480m² 48m² € 210.000 v.o.n.
5 670m² 550m² 120m² € 252.500 v.o.n.
6 960m² 700m² 260m² € 325.000 v.o.n. (uit te breiden tot 1.710m²)

Download de brochure op funda of matchmakelaars .nl

 

Bestemmingsplaninformatie
Het object is opgenomen in het bestemmingsplan Lint Zuid van de gemeente Lansingerland. Voor de locatie is een wijzigingsbevoegheid op grond waarvan de gemeente bebouwing met vrijstaande villa’s mogelijk maakt na sloop van de huidige opstallen. De verkoper draagt er, voor de overdracht van uw perceel, zorg voor dat de bestemmingswijziging naar “wonen” gerealiseerd is.

Nutsvoorzieningen
De kavel wordt geleverd met de leidingen voor de leveranties van gas, water, elektra en riool tot de grens van de bouwkavel.

Nog uit te voeren acties door koper
Teneinde de woning conform uw wensen te realiseren zult u nog een aantal stappen doorlopen. De woning van uw dromen laat u uitwerken in een concreet bouwplan dat nog getoetst moet worden aan de redelijke eisen van welstand. Vervolgens dient u nog de normale omgevingsvergunning te doorlopen. Na het opstellen van het bestek en de aanbesteding bij een of meerdere aannemers kunt u uw nieuwe woonhuis realiseren!

Vrij op naam!
De kavels worden “vrij op naam” verkocht. Dat biedt u belangrijke voordelen! Dat wil zeggen dat een belangrijk deel van de bijkomende kosten die u normalerwijze als koper dient te betalen, niet voor uw rekening komen omdat die door de verkoper worden voldaan. Dit betreft de kosten die verband houden met de overdracht van het perceel grond, zoals de normalerwijze te betalen overdrachts-belasting of de aan de belastingdienst af te dragen 21% omzetbelasting over de bouwkavelprijs. Daarnaast worden de bij de notaris berekende kosten die verband houden met de eigendomsoverdracht door de verkoper betaald. Dit betreft de kosten van de door de notaris op te stellen leveringsakte waarmee de eigendom van het door u gekochte perceel juridisch aan u wordt overgedragen en de kosten die namens het Kadaster worden berekend voor de registratie van uw eigendom en voor het uitmeten van het perceel. Verder komen de kosten van de verkopende makelaar voor rekening van de verkoper. Tot slot bespaart u zich de kosten van de verplicht uit te voeren bodem- en archeologische onderzoeken. Dit is reeds door de verkoper verzorgd, die u een perceel levert met een verklaring dat de bouwkavel milieutechnisch geschikt is voor bebouwing met een woonhuis.

Indien u een hypotheek wilt laten vestigen op uw nieuwe bezit, dan komen de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening, voor die onderdelen die daarmee verband houden (onder meer de kosten van een hypotheekakte en bijkomende stukken, afsluitprovisie, eventuele taxatiekosten en de kosten van de verplichte inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster). De voor de realisatie van uw bouwplan te maken andere kosten komen vanzelfsprekend ook voor eigen rekening. Denk daarbij aan de kosten voor het realiseren van een aansluiting op de nutsvoorzieningen, waaronder de plaatsingskosten en die voor het op naam zetten van de nieuwe meters, door de gemeente berekende legeskosten voor de verstrekking van de door u aan te vragen vergunningen

Bouwbegeleiding
Na aankoop van de kavel moet uw droomhuis gerealiseerd worden. Niet veel mensen hebben hier ervaring mee dus is het fijn als u op een deskundige kunt terugvallen. De afdeling bouwadvies en begeleiding van Match Makelaars kan u begeleiden bij het formuleren van uw wensen. Bij het tot in detail schetsen van uw ontwerp, het aanvragen van benodigde vergunningen tot het aanbesteden van de bouw. Match Makelaars heeft in de loop der tijd een enorm netwerk opgebouwd, met vele contacten die een complete realisatie voor u kunnen begeleiden. Van A tot Z. Wat u wilt, en hoe u het wilt.

Bouwrijp
Het perceel wordt geëgaliseerd opgeleverd op een hoogte van circa 150mm boven de kruin van de Zuidersingel. De eventueel uitkomende of overtollige grond dient op eigen perceel verwerkt dan wel afgevoerd te worden.
Per kavel wordt een aansluitpunt (uitlegger) ten behoeve van de hoofdriolering en de hemelwaterafvoer aangelegd tot circa 0,5 meter binnen de perceelgrens. Als koper dient u zorg te dragen voor een aansluiting van de binnenleiding op het aansluitpunt (uitlegger) en een tijdige aanvraag van de definitieve aansluiting op de nutsvoorzieningen bij de betreffende nutsbedrijven.
In het gebied worden bouwwegen aangelegd. Op de erfgrens tussen de kavels wordt geen erfafscheiding geplaatst. De koper is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de tuin en de erfafscheidingen rond de kavel, binnen de voorwaarden zoals gesteld door de gemeente. Deze informatie is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Er kunnen aan de tekeningen en beschrijvingen geen rechten worden ontleend.