Image Image Image Image Image

07

mei

Molenaarsgraaf Oost

Het plangebied ligt ten oosten van het woongebied aan de Van Beijerenstraat en ten westen van de Polderweg-oost. Aan de noordkant sluit het plangebied aan op de Voorwetering.

De gemeente Graafstroom ontwikkelt vrije sectorkavels in Molenaarsgraaf Oost voor vrijstaande woningen.

Stand van zaken

De gemeente Graafstroom heeft drie percelen beschikbaar, te weten:

Perceel 39, Totaal oppervlak van de kavel is ca. 525 m2. Degrondprijs is vastgesteld op € 550,- per m2 (excl. BTW en vrij opnaam).

Perceel 40, totaal oppervlak van de kavel is ca. 325 m2. Degrondprijs is vastgesteld op € 450,- per m2 (excl. BTW en vrij opnaam).

Perceel 41, totaal oppervlak van de kavel is ca. 353 m2. Degrondprijs is vastgesteld op € 450,- per m2 (excl. BTW en vrij opnaam).

Belangstelling voor een bouwkavel?

Deze zijn verkocht!