Image Image Image Image Image

07

mei

Erasmushove kavels

Kavels De Heerlijkheid in Erasmushove

Ecologisch wonen

De gemeente kiest samen met de bewoners een energiesysteem. Dit gebeurt vóór het bouwrijp maken van de locatie: voordat de ondergrondse pijpen worden aangelegd. Erasmushove kan zo een belangrijke, duurzame innovatieslag maken.

Ideeën voor een duurzame wijk

Tot medio 2012 kunt u ideeën inbrengen die de wijk nog duurzamer maken. Erasmushove maakt deel uit van de toekomstige wijk Erasmusveld. De buurt ligt verscholen tussen volkstuincomplex Vlietlust en de eeuwenoude boerderij De Rhijenhove. Het is een voormalige stadsrand en grenst aan de naoorlogse wijk Morgenstond en de nieuwbouwwijk Wateringse Veld.

Toets: EPC 0

Uw bouwaanvraag wordt zwaarder getoetst op de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit is de berekening die de energiezuinigheid van de nieuwbouwwoning weergeeft. In plaats van de wettelijk voorgeschreven EPC van 0,6 (in 2012) verlangt de gemeente dat uw woning voldoet aan een EPC gelijk aan 0. Hiermee loopt u voorop op de geplande landelijke wettelijke verlaging van de EPC en bespaart u geld.

Tuinhuizen en huizen met tuin

Wonen in een tuinhuis, dat kan op de eerste zes kavels direct naast volkstuinencomplex Vlietlust. Hier kan een éénlaagswoning, een bungalow, worden gebouwd van circa 100 m². De kavels die daar direct tegenover liggen mogen er een halve verdieping bovenop bouwen. In het daaropvolgende straatje kunnen woningen van twee lagen worden gebouwd en de zone langs het water biedt ruimte aan grote woningen van tweeënhalve laag met een woonoppervlakte van circa 300 m². De waterpartij zal aan het gebied worden toegevoegd om zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Mensen die hier gaan bouwen, hebben straks een huis op het zuiden aan het water en als ze willen, een vlonder boven het water.

In de luwte

Aan de ene kant van het gebied ligt de oude boerderij De Rhijenhove met een boomgaard. Op dit landgoed komen enkele kavels voor nieuwe woningen. Het nu nog moeilijk toegankelijke landgoed zal beter zichtbaar worden met behoud van de daar aanwezige waardevolle bomen. Aan de andere zijde ligt het volkstuinencomplex Vlietlust. De gemeente wil de volkstuincomplexen zoveel mogelijk integreren in de nieuwe situatie. De voetbalclub Eendrachtig Samenspel Doet Overwinnen (ESDO) blijft in de buurt. De club verhuist in 2012 naar sportpark Escamp.

Ideale locatie

Erasmushove ligt tussen het Zuiderpark (stadpark) met overdekt zwembad en het recreatiegebied De Uithof met de schaatsbaan en tennisvelden. Voor een snelle boodschap is het op een paar minuten fietsen gelegen winkelcentrum aan de Ambachtsgaarde ideaal. Voor het stedelijk winkelen is het vernieuwde winkelcentrum Leyweg snel te bereiken.

Download onze inzending Erasmushove kavels en eramushove-kavels

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe website waarop u uw woning kunt samenstellen, ook zal de prijs direct in te zien zijn.

Klik hier voor verschillende modellen