Image Image Image Image Image

16

dec

Oorkonde Boerderij en erf

CPO Wijngaarden ontvangt een eervolle vermelding Pluim 2013. Uiteraard zijn wij als architect zeer vereerd met deze eervolle vermelding voor de 7 starterswonningen in Wijngaarden.

Het juryrapport:

Hofstede 1-7, Wijngaarden
Het landschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wordt gekenmerkt door boerderijen die als linten langs de polderwegen en de dijken zijn te vinden. De boerderijen zijn op zichzelf waardevol, maar de linten zijn dat eveneens. Deze ruimtelijke kwaliteit van deze linten gaat langzamerhand verloren als er in deze linten traditionele boerderijen verdwijnen en wanneer daar niet-passende nieuwbouw voor in de plaats komt. Om ook de kwaliteit van de linten in het oog te houden wordt als stimulans de categorie ‘Streekeigen Nieuwbouw’ ook gewaardeerd.

In de categorie ‘Streekeigen Nieuwbouw’’ is een eervolle vermelding voor Hofstede 1-7 te Wijngaarden. Opdrachtgever voor het project Hofstede is een groep particulieren in de vorm van een CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap onder voorzitterschap van Joost van der Plas. Architect is BONGERS architecten uit Oud Alblas.

Beschrijving object
Wooncomplex dat qua hoofdvorm en materiaalgebruik geïnspireerd is op een grote 19de-eeuwse streekeigen boerderij. Met name de voorgevel is qua verhoudingen en indeling gebaseerd op de streekeigen boerderij in de Alblasserwaard. Het metselwerk is zorgvuldig uitgevoerd met vlechtingen en hanenkammen. De zijgevels zijn gedeeltelijk van metselwerk en gedeeltelijk uitgevoerd in zwart potdekselwerk.

Voorgeschiedenis
Hofstede is een project met een CPO Collectief Particulier opdrachtgeverschap. Het CPO collectief heeft samen met Bouwen In Eigen Beheer (Bouwbegeleiding) en Architect Bongers architecten (Oud Alblas) zeven starterwoningen gerealiseerd, met een hoogwaardige streekeigen vormgeving. Hierbij hebben zij subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Het project is uitgevoerd door Aannemersbedrijf P.Vink bv.

Motivatie
De architect heeft er voor gekozen om zich voor de voorgevel en het voorste deel van de zijgevels te laten inspireren door de voorgevels van de grote 19de eeuwse boerderijen in de Alblasserwaard. Positief zijn de goede verhoudingen en de plaatsing in het lint. Het is modern uitgevoerd met hier en daar een historisch inslag zoals in de verhoudingen en in het metselwerk.

Microsoft Word - oorkonde2013 Wijngaarden.doc