Image Image Image Image Image

04

nov

Nieuwe eisen energiezuinigheid 2015

Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal eisen uit het bouwbesluit met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen. Zowel EPC als Rc. Dit kan invloed hebben op uw bouwplannen.

EPC-eisen
Per 1 januari 2015 worden de EPC-eisen aangescherpt. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de huidige EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van 2007.
In de volgende tabel zijn de huidige- en de eisen per 1 januari 2015 weergegeven.
Huidige EPC-eis Eis per 1-1-2015
Woonfunctie                                                                     0,6      0,4

Om aan de aangescherpte eisen te kunnen voldoen zijn aanvullende maatregelen benodigd. Welke maatregelen daarbij het meest effectief zijn en leiden tot een goed energieconcept is projectafhankelijk. Welke maatregelen is erg afhankelijk van het project: het ontwerp en de gebruiksfuncties spelen daarbij een belangrijke rol.

Thermische schil

Per 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht uitgaat naar de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel wordt er een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die eis wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Voor overige wijzigingen verwijzen wij u naar het staatsblad wat u hier kunt downloaden (klik hier)