Image Image Image Image Image

ENERGIEZUINIG BOUWEN

ENERGIEZUINIG BOUWEN met Bongers Architecten

Bongers Architecten heeft in de loop der jaren zich ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Bij ons is duurzaamheid als een rode draad verweven in het ontwerptraject. Tijdens het ontwerptraject maken wij gebruik van het Trias Energetica model. Trias Energetica is een driestappenstrategie waarin de basisregels voor een duurzaam ontwerp zijn vastgelegd. Deze stappen zijn:
1. Het beperken van het energieverbruik
2. Het gebruik van duurzame energiebronnen
3. Het gebruik van fossiele brandstoffen op een zo efficiënt mogelijke manier.

1. Het beperken van het energieverbruik
Deze stap is gericht om de vraag naar energie te verminderen. Dit betreft passieve maatregelen die geen hulpenergie vragen. Voorbeelden hiervan zijn de oriëntatie van de woning, hoogwaardige isolatie en de indeling van de woning.

2. Het gebruik van duurzame energiebronnen
De twee vuistregels bij deze stap zijn: Gebruik energie uit reststromen en gebruik energie uit hernieuwbare bronnen.
Onder reststromen vallen onder andere warmteterugwinning-units voor douche en ventilatie. Daarnaast wordt er ook steeds meer restwarmte gehaald uit de nabije omgeving (industrie).
De hernieuwbare bronnen zijn op te delen in 4 groepen. Dit zijn zonne-energie (zonneboilers en pv-panelen), warmtepompen (bodem, warmte en water), warmte-koude opslag (bodem) en windenergie (turbines).

3. Het gebruik van fossiele brandstoffen op een zo efficiënt mogelijke manier
Deze stap is de “back-up” van de eerste twee stappen. Alleen als het resultaat met de eerste twee stappen niet gehaald wordt, wordt er gebruik gemaakt van de derde stap. Onder deze stap vallen hoge rendement installaties (cv-ketels, ventilatoren, radiatoren), energie-efficiënte verlichting (tijdschakelaars, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie), lage warmteproductie (energiezuinige apparatuur), besparing warm tapwater (lengte leidingen) en ventilatie (behoefte-afhankelijke regeling)

Wat zijn de mogelijkheden?
Wij krijgen geregeld de vraag of we een duurzame woning kunnen ontwikkelen voor de opdrachtgever, maar de ene duurzame woning is de andere niet. Zo zijn er op dit moment 6 concepten binnen 2 categorieën, waar u tussen kunt kiezen. Dit zijn gebouwgebonden concepten (Energieneutraal, Passief huis en BENG) en gebruikersgebonden concepten (Nul-Op-De-Meter, Energienota-nul en Active House). Het gebouwgebonden energieverbruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en heeft betrekking op het energiegebruik van de installaties in de woning. Gebruiksgebonden energie bevat alle energie die door de bewoner in het huishouden wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de wasmachine, de stofzuiger en de tv.

Energieneutraal
Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal.

Passief huis
Passief huis wordt ook wel een lage energiewoning genoemd. Bij passief ligt de nadruk op de eerste stap van Trias Energetica. Bij het ontwerp moet het zonlicht voldoende warmte opleveren om de temperatuur aangenaam te maken. De energie die verder nodig is kan worden opgewekt met zowel duurzame als fossiele energiebronnen. Dit betekent dat passief niet per definitie energieneutraal is, maar het wel kan zijn.

BENG
Bijna-EnergieNeutraal-Gebouw heeft te maken met de eis die vanaf 2020 ingaat. De EPC wordt verlaagd naar 0,2. Deze woningen voldoen wel aan de nieuwe wetgeving, maar blijven nog wel energiekosten houden, omdat er niet voldoende duurzame energiebronnen zijn toegepast. Dit kan komen door financiën. Wel kan tijdens het ontwikkeltraject al rekening gehouden worden met maatregelen die later getroffen worden, zodat de woning uiteindelijk wel energieneutraal wordt. Dit concept heet ook wel No-Regret.

Nul-Op-De-Meter (NOM)
Een NOM woning kan vergeleken worden met het energieneutrale concept, maar bij het NOM concept wordt ook de gebruiksgebonden energie meegerekend. Bij dit concept staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Er zijn wel kosten, omdat het huis nog wel aangesloten is op het net, maar hiertegenover staat dat er gebruik gemaakt kan worden van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo’n €100,- terug!

Energienota-nul (ENN)
Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar het is mogelijk om deze woning los te koppelen van het net. Dit betekent dat deze woningen All electric zijn. Hiervoor dienen er wel voldoende accu’s in het huis te worden geplaatst.

Active house
Deze vorm van duurzaam bouwen is energieleverend. Dit betekent dat er meer energie wordt opgewekt dan dat er gebruikt wordt. Dit concept rust op drie pijlers: Comfort, Energie en Milieu. De materialen die gebruikt worden hebben een positief effect op het comfort en hebben een bio-paspoort.

Voor verdere informatie over ons ontwerptraject en de concepten kunt u contact op nemen met ons kantoor.

Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen draait om milieu en de mens. De ontwikkeling van het duurzaam bouwen heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Mensen zijn bewuster geworden en zien de noodzaak om hier over na te denken. In 2020 streeft de overheid naar energie zuinige woningbouw. Een verantwoorde manier om het energiegebruik terug te dringen en het gebruik van milieu vriendelijke materialen zijn daarbij van toepassing. Ons architecten bureau heeft daarom ook besloten ons aan te melden bij de passiefhuisbouwer. Wij willen graag een steentje bijdragen aan een duurzaam Nederland.

Een paar opsommingen die van toepassing zijn bij het duurzaam bouwen:

Energiezuinigheid

  • Zo laag mogelijk energieverbruik van het gebouw, waarbij tevens zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen;
  • Zo laag mogelijk waterverbruik van het gebouw;
  • Zo laag mogelijk energieverbruik bij het produceren, transporteren en verwerken van de producten.

Materialen

  • Zo min mogelijk materialen gebruiken (bijvoorbeeld door efficiënter productieproces -minder restafval- en het toepassen van dunner plaatmateriaal/holle stenen);
  • Zo veel mogelijk gerecyclede materialen toepassen;
  • Zo veel mogelijk herbruikbare materialen toepassen;
  • Zo veel mogelijk onderhoudsvriendelijke materialen toepassen;
  • Materialen toepassen waarin zo min mogelijk schadelijke stoffen zijn verwerkt;
  • De levensduur van materialen verlengen door het herstelbaar te maken;
  • De levenscyclus/kringloop van materialen verlengen door ze demonteerbaar te maken.

Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot energie zuinig bouwen? Bekijk het op deze pagina Energie zuinig bouwen