Image Image Image Image Image

27

mei

BONGERS architecten officieel lid van de BNA

Vanaf 24 mei mogen wij onszelf lid noemen van de BNA Bond van Nederlandse Architecten. Wij als architecten bureau zien dit als een grote stap. Waarom:

Investeer in architectuur. Dienstbare architectuur heeft een diepe maatschappelijke impact die onze steden, regio’s en economie helpt versterken.

1. Schep de condities waardoor projecten het vakmanschap en de kwaliteit van architectuur laten zien, en zo onze steden en landschappen een impuls geven.

2. Zorg dat kennis & creativiteit sterker worden ingezet voor gezonde wijken en bloeiende stedelijke regio’s: met een beter leef- en vestigingsklimaat als gevolg.

3. Zet architectuur gericht in voor mensen: voor betere gezondheid, beter onderwijs en talentontwikkeling.

4. Gebruik de aantoonbare versterking van vastgoedwaarde van gebouwen als argument voor een kwaliteitsimpuls in herbestemming en duurzaamheid.

5. Stimuleer innovatieve kracht, zodat Nederland een internationale hub wordt voor creatieve en innovatieve industrieën.

Tags | , , , , , ,