Image Image Image Image Image

Werkzaamheden architect

Welke werkzaamheden verricht een architect? Hieronder ziet u een overzicht per fase welke werkzaamheden wij verrichten voor de opdrachtgever:

A. Bestaande Situatie (BS) 

 • inmeten bestaande situatie
 • uittekenen bestaande situatie
 • opname rapport bouwkundige staat

B. Vooronderzoek (V) (optioneel, bij lastige locaties)

 • locatiebezoek
 • vooroverleg met gemeente
 • opstellen PvE en randvoorwaarden
 • beoordeling van het budget aan de hand van het PvE
 • bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan onderzoeken
 • voorschriften overige overheidsinstanties onderzoeken
 • schatting vergunningsprocedure en bouwtijd
 • tussentijds overleg

 C. Voorlopig Ontwerp (VO)

 • locatieonderzoek t.b.v. het ontwerp
 • globale ordening van ruimtes
 • maken voorlopig structuur ontwerp in 3d
 • maken van presentatietekeningen
 • vooroverleg met gemeente m.b.t. bestemmingsplan en welstand
 • raming bouwkosten op basis van elementen
 • tussentijds overleg
 • verwerken van wijzigingen aan de hand van overleg

D. Definitief Ontwerp (DO) 

 • verwerken opmerkingen opdrachtgever / welstandscommissie
 • definitief ontwerp in 3D
 • plattegronden, definitieve ruimte-indeling schaal 1:100
 • gevels en materiaalgebruik schaal 1:100
 • doorsneden schaal 1:100
 • situatietekening schaal 1:500
 • bepalen constructie opzet in overleg met de constructeur en coördinatie werkzaamheden constructeur
 • bepalen installaties en integreren in ontwerp
 • aanbrengen van geringe ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp
 • overleg met opdrachtgever en gemeente
 • raming bouwkosten op basis van elementen

E. OmgevingsVergunning (OV) 

 • aanvullen tekening definitief ontwerp
 • plattegrond begane grond schaal 1:100
 • plattegrond verdieping schaal 1:100
 • plattegrond zolder schaal 1:100
 • plattegrond kelder schaal 1:100
 • doorsnede AA schaal 1:100
 • doorsnede BB schaal 1:100
 • doorsnede CC schaal 1:100
 • gevels schaal 1:100
 • maximaal 8 principe details schaal 1:5
 • schematisch overzicht constructies
 • leidingverloop installaties aan geven op constructie overzicht
 • toetsing bouwbesluit
 • berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
 • invullen aanvraagformulier omgevingsvergunning en indieningsgereed maken stukken
 • overleg met opdrachtgever en het aanbrengen van geringe ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp
 • overleg met gemeente
 • raming bouwkosten op basis van elementen

F. Aanbesteding

 • maken van een technische omschrijving/bestek
 • aanvullen tekeningen
 • controle kostenraming op basis van elementen begroting
 • coördinatie adviseurs constructie en installaties
 • gereed maken stukken voor aanbesteding
 • aanschrijven aannemers
 • opstellen nota’s van inlichtingen
 • aanbesteding in het bijzijn van opdrachtgever
 • prijsvergelijking en onderhandelingen
 • overleg met opdrachtgever

G. Uitwerking 

 • werktekening begane grond schaal 1:20
 • werktekening verdieping schaal 1:20
 • werktekening zolder schaal 1:20
 • werktekening kelder schaal 1:20
 • werktekening doorsnede AA schaal 1:20
 • werktekening doorsnede BB schaal 1:20
 • werktekening doorsnede CC schaal 1:20
 • buitenkozijn tekening schaal 1:20
 • binnenkozijn tekening schaal 1:20
 • aanvullen details (6x) schaal 1:5
 • controle tekenwerk derden
 • coördinatie installatietekeningen + sparingen
 • overleg met opdrachtgever

H. Uitvoering

 • bouwvergaderingen houden en verslaglegging (5x)
 • esthetische directievoering op de bouw
 • controle tekenwerk derden
 • proces verbaal van oplevering
 • overleg met opdrachtgever / aannemer / installateurs

Andere pagina’s bekijken: Werkwijze Architect Proces