Image Image Image Image Image

WERKWIJZE ARCHITECT

Wat is de werkwijze van een architect?

1. Oriënterend gesprek over uw wensen (kosteloos)

U kunt ons bellen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek komen uw wensen aan de orde en zullen wij u helpen met het maken van een programma van eisen. Aanbod komen ook: de opdrachtbevestiging aan de architect, het budget, en dit stappenplan.

2. Opdracht schetsplan op basis van uw wensen en onderzoek naar de bouwmogelijkheden.

Aan de hand van alle wensen en eisen gaan we een schetsplan maken. Dit schetsplan kan met de hand worden gemaakt of we maken er een 3D model van in Archicad. Zo krijgt u een duidelijk en helder beeld. Elke opdrachtgever krijgt een app (bimX) waarmee er visueel door de woning gelopen kan worden.

3. Onderzoek gemeente + bestemmingsplan

We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 • Binnen het bestemmingsplan
 • We controleren de vrijstellingen die mogelijk zijn
 • Vergunningsvrij bouwen

4. Locatie onderzoek en kadastrale gegevens opzoeken.

5. Overleg met de opdrachtgever over de mogelijkheden.

Na de research die we hebben verricht van het bestemmingsplan en de locatie overleggen we de mogelijkheden. Indien u denkt dat de bouwmogelijkheden te beperkt zijn dan zal er een oplossing gezocht moeten worden. Via overleg of alternatieven zoeken. In dit overleg presenteren wij ook onze offerte. Hierdoor kunt u rekening houden met de investering die u moet doen.

6. Maken van een schetsplan.

We maken een schetsplan met:

 • Plattegronden schaal 1:100
 • Gevels schaal 1:100
 • Doorsnedes schaal 1:100
 • Situatie schaal 1:500
 • 3D impressies

7. Offerte voor alle architectenwerkzaamheden.

Aan de hand van de grootte van het gebouw wordt het honorarium bepaald. Ook bekijken wij de verschillende bouwsystemen die mogelijk zijn. Bijvoorbeeld hout skelet bouw, staalframe bouw, traditioneel.

8. Ontwerpfase met diverse overleggen.

Alle tekeningen worden ingevoerd in de computer. We gaan de bestektekening opzetten. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

 • Plattegronden
 • Gevels
 • Doorsnedes
 • Situatie
 • Details
 • Constructieoverzicht

Alles wordt via wettelijke eisen en aan de hand van uw wensen uitgewerkt.

9. Vooroverleg gemeente

Om het proces soepeler te laten verlopen plannen wij een vooroverleg in met de gemeente. Hierin kan de gemeente controleren of alles binnen de bestaande regelgeving past en kunnen problemen al in een vroeg stadium worden hersteld.

10. Principeverzoek aanvragen bij de gemeente

Als u als opdrachtgever akkoord bent dan kan er een principeverzoek worden ingediend bij de gemeente. Hierin wordt het bestemmingsplan getoetst, de welstandscommissie en de bouwverordening.

11. plan aanpassen door eventuele opmerkingen gemeente.

Wij leggen het plan zo goed mogelijk uit aan de welstand en aan de ambtenaar die het plan in behandeling heeft. Het kan echter zo zijn dat er een wijziging moet komen als de gemeente daar een goede reden voor heeft.

12. De tekening wordt verder technisch uitgwerkt.

Voor de bouwvoorbereiding en omgevingsvergunning aanvraag wordt het plan helemaal gedetailleerd uitgetekend.

 • Constructie bestektekening: fundering, riolering, vloerconstructie, begane grond, verdieping, kap, balklagen
 • Werktekeningen: doorsnedes 1:20 met details 1:5
 • Werktekeningen: plattegronden 1:20 of 1:50
 • Kozijntekening: schaal 1:20 met principedetails 1:10 / 5 / 2.

13. Extra rapporten aanvragen, zoals een constructieberekening, sondering, schoongrondverklaring etc.

Tevens zullen een aantal andere zaken nodig zijn voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. De
opdrachten aan externe bureaus worden door ons aangevraagd, in opdracht van u en rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

 • De constructie (berekeningen sterkte)
 • De bouwbesluitberekeningen. (berekening EPC, licht, ventilatie, evt. geluid)
 • Grondonderzoek (sondering, schoongrondverklaring)
 • Archeologisch onderzoek (indien nodig)
 • Flora fauna onderzoek (indien nodig)
 • Watertoets, waterschap (indien nodig)
 • Vuurlast berekening (indien nodig) (bij bedrijfsbebouwing)

14. Omgevingsvergunning aanvragen

Als alle spullen compleet zijn dan dienen wij de omgevingsvergunning in.

Na het verlenen van de omgevingsvergunning:

15. Aanbestedingsfase of werken met een bouwteam.

Als het er naar uitziet dat de vergunning afgegeven gaat worden gaan we op zoek naar een geschikte aannemer. Gebruikelijk is dat 2 of 3 aannemers een prijs maken aan de hand van de tekeningen en een evt. bestek. Op deze manier zijn de offertes van de aannemers te vergelijken en vooraf weet u precies wat u krijgt voor welke prijs. Een aanbesteding heeft meestal plaats op ons kantoor en daarbij komen de aannemers langs en worden de offertes gegeven en vergeleken. De laagste inschrijver krijgt het werk. Evt. latere wijzigingen in het plan worden als meer of minderwerk doorberekend. De startdatum wordt beslist. De aannemer maakt een aannemingsovereenkomst op.

16.  Uitvoering met 2 wekelijkse overleggen.

Tijdens de overleggen wordt de voortgang besproken. In bouwverslagen worden de beslissingen en afspraken genoteerd.

17.  Oplevering.

Als alles nu in orde is zit ons werk er op, en heeft u een prachtig gebouw of woning.

 

Een presentatie zoals wij u woning presenteren kunt u hier bekijken.