Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Selecteer een pagina:
Meer informatie
Lees meer
Passiefhuis Passiefhuis Passiefhuis Passiefhuis Passiefhuis

Passiefhuis

Even voorstellen
De Passiefhuisbouwer bestaat uit over Nederland verspreide
architectenbureaus en bouwbedrijven voor nieuwbouw,
verbouw en renovatie van woningen en gebouwen conform
het passiefhuisconcept. Volgens Europese wetgeving dé
norm voor energieneutraal bouwen na 2020!
Voor elke woonwens een oplossing
Wij (ver)bouwen voor particulieren, groepen van particulieren
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), bedrijven
en woningcorporaties. Voor elke woonwens bieden we een
passende oplossing: vrijstaande huizen, tweekappers, rijwoningen
en appartementgebouwen.
Altijd dichtbij
Bij ons vindt u altijd een bouwpartner in de buurt van uw
bouwlocatie. Met als voordelen: bekendheid met de plaatselijke
en regionale omstandigheden, goede contacten met
de gemeenten en korte reistijd tijdens de bouw en nazorg.
In deze brochure vindt u aandachtspunten, tips en wetenswaardigheden
om u te helpen bij de realisatie van een
extreem energiezuinig of zelfs energieneutraal passiefhuis.

Download de brochure van de Passiefhuisbouwer