Image Image Image Image Image

ONZE VISIE

Uw architect

Aan de beroepstitel architect zijn in Nederland strenge opleidingseisen verbonden. Dit is belangrijk en als BNA-architect leggen wij de lat graag nog iets hoger, maar wat maakt een architect tot een goede architect?

Architectuur is een vorm van kunst. De kunst van het luisteren naar de wensen van u als opdrachtgever en vervolgens de vertaling naar een uniek passend ontwerp. Een ontwerp dat mooi, functioneel en duurzaam is. Een ontwerp dat past in de omgeving en voldoet aan de regelgeving, maar bovenal een ontwerp dat realistisch is en past binnen uw budget.

Missie:

Het is onze missie om uw droom vorm te geven. Hierbij kunt u bouwen op onze expertise en ruim 25 jaar ervaring als architectenbureau. Een team van ervaren architecten en bouwkundigen staat voor u klaar. Samen met u maken wij uw droom werkelijkheid. BONGERS architecten is onafhankelijk en staat altijd achter onze opdrachtgever. Wij behartigen en adviseren onze opdrachtgever waarbij wij geen belang hebben in aannemers of andere partijen.

Visie:

Multifunctioneel en energieneutraal zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Multi-functioneel vanwege steeds verder uiteenlopende woonwensen en beperkte ruimte. Energieneutraal (passief) om de energieafhankelijkheid en de CO2-uitstoot te verminderen. In ieder ontwerp houden wij rekening met deze twee sleutelwoorden en kijken we samen met u naar de toepasbaarheid van de nieuwste technieken.

BNA-architect

Wij zijn lid van de beroepsvereniging voor architecten de BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten. Wat betekent dit voor u?
Het BNA-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg met als belangrijkste uitgangspunt;
“De architect is gehouden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan. De architect behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en de collega’s.”

Bouwen of verbouwen is een langdurig en intensief proces, waarbij vertrouwen een onmisbare bouwsteen is. Onze intentie is duidelijk en verzegeld in het uitgangspunt van ons BNA-lidmaatschap, als extra zekerheid voor u.

Kwaliteitseisen BNA-architecten

In het kort de belangrijkste kwaliteitseisen waaraan BNA-architecten moeten voldoen.
Staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU).
Hebben minimaal twee jaar praktijkervaring.
Zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
Zijn verplicht jaarlijks ten minste dertig uur aan bij- en nascholing te besteden.
Nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit.
Garanderen absolute vertrouwelijkheid.
Aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd.
Houden zich aan de Gedragsregels van de BNA.
Meer informatie over ons BNA-lidmaatschap vindt u op de website www.bna.nl.

Download de consumentenregeling

Daarin staat:

»  Algemene voorwaarden

»  Schema Investeringskosten

» Taakbeschrijving

» Modelovereenkomst

Meer pagina’s bekijken: Architectuur Vrijblijvend advies